_ Informacje dla wystawców: Wsparcie kancelarii patentowej
Partner Wydarzenia


Patronat Merytoryczny


Patroni Medialni

Wsparcie kancelarii patentowej

PIERWSZEŃSTWO Z WYSTAW PUBLICZNYCHORGANIZOWANYCH PRZEZ MTP

MTP GWARANTUJĄ WYSTAWCOM ORAZ PROFESJONALNYM ZWIEDZAJĄCYM, PODCZAS TARGÓW:

możliwość uzyskania informacji dotyczących ochrony własnosci przemysłowej:
• prawa autorskiego

• ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Na wniosek zainteresowanych wystawców MTP wydają zaświadczenia o:pierwszeństwie z wystawy, uprawniające do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego prezentowanego na Targach, które sa wskazane jako wystawa publiczna z przywilejem pierwszenstwa w obwieszczeniu Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszenstwo z wystawy może stanowić podstawe zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do wynalazków istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu Konwencji o wystawach miedzynarodowych 22.11.1928r. (opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 1994r. nr 56, poz.232 i 233).

Szczegółowe informacje mozna otrzymac i wnioski o uzyskanie dowodu pierwszenstwa mozna złożyć podczas Targów, w organizowanym przez MTP Punkcie Konsultacyjno-Usługowym obsługiwanym przez Kancelarie Patentowa Elżbieta Piatkowska z siedzibą w Poznaniu, tel. 501 414 606, 608 289 987,

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact